Frederiksberg Kommunes fremtidige parkeringsstrategi

04-06-2014 10:51 af Claus Kortzau

Til medlemmerne.

vedr. Frederiksberg Kommunes parkeringsstrategi fra 1. april 2015.

Essensen af den nye strategi er at tilsikre at fremmede køretøjer ikke bruger Frederiksberg til parkeringsplads både for pendlere og beboere i Københavns Kommune, der herved vil kunne spare mange penge.
Da Frederiksberg Kommune vil udvide p-zonen til alle offentlige veje i kommunen vil dette i højeste grad berøre de private fællesveje der udgør ca.15% af vejene i kommunen.
Vi har derfor arbejdet for at der skal være mulighed for at private fællesveje frivilligt vil kunne tilslutte sig den nye ordning.
Hvis man ikke gør dette vil det ekstra pres af parkering af køretøjer, der ikke er hjemmehørende på Frb. herunder arbejdstimer og leasing-biler i stedet blot kunne holde på de private fællesveje så længe de ønsker dette.
Et oplagt praktisk område vil netop være FAB's private fællesveje, hvor man vil kunne holde gratis og let tage 9A videre ind til City.
I øvrigt henvises til generalforsamlingsreferatet fra feb i år, hvor emnet blev belyst.

Det officielle fulde materiale kan ses her - forslaget blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 2 juni.

Med venlig hilsen
Claus Kortzau
Formand FAB 

Tilbage